Wednesday, May 5, 2010

Liberated

It was 65 years ago that thousands of Canadians gave their lives so that my parents, both born under nazi occupation during WWII, would be able to grow up in a free and safe Netherlands. The Netherlands is deeply indebted to all the allied forces, but it was the Canadians that were given the task of liberating Holland. One such soldier who embarked on a long voyage from Canada to Europe to fight in Arnhem is depicted in this picture. I admire their braveness, their tenaciousness and their achievements. I hope I would have at least half their courage if I were ever to be in their shoes. For now, all I can do is gladly pay my taxes for an ever improving Canada, which has provided me with a wonderful new home. The True North strong and free.

6 comments:

Anonymous said...

Ja Bram, het blijft belangrijk om onze geschiedenis te kennen.
Geboren in 1944 en 1945, de halve wereld stond in brand, het moet wel van vertrouwen getuigen om als kind in een oorlog geboren te willen worden. En nu,jij in Canada, samen met jouw Canadese Amy: vader en moeder worden van een volgende generatie. Gelukkig dat de tijden wat vreedzamer zijn.

Els

jacco said...

It were the Canadians that liberated the part of Holland were both our families lived. The Americans and British didn't think it was of strategic military importance; rushing to Berlin was.

A well known Dutch song reminds us of the liberation by the Canadians (and the post-war babyboom :-)

Bram Stolk said...

Ik denk dat het goed is dat die band tussen Canada en Nederland op iedere 5 mei weer eens zo benadrukt wordt. Het is zoals Jacco schrijft; de amerikanen hadden als doel Berlijn en de bevrijding van West Nederland vonden ze strategisch niet van belang en werd overgelaten aan de Canadezen die ten koste van ruim 7000 slachtoffers de klus hebben geklaard. Alleen daarom al is het goed dat wij die jongens blijven gedenken en de Canadezen een zeer warm hart toedragen.

Anonymous said...

Els:
even herstellen, de geboortejaren zijn 1943 en 1944.

jacco said...

Dan ik ook maar even herstellen: "where both our families lived" :-)

Anonymous said...

Nog een stukje geschiedenis:

Uit brief d.d. 13 juli 1945

Aan de bisschop van Haarlem
door deken van de Beverwijk (en omgeving)

Hij doet verslag van de situatie in het ziekenhuis in IJmuiden,
over de diverse kerkgebouwen en pastorieen, al dan niet bezet of weer leeg en te gebruiken door de gelovigen.

Heliomare Wijk aan Zee: de zieken zijn weer teruggekeerd uit Amsterdam en het
"geheele ziekenhuis grondig ook met wijwater gereinigd".

En:
"Canadeezen zijn Goddank vertrokken uit Beverwijk. Scholen hierdoor weer ter beschikking en het vrouwelijk deel onzer parochies loopt minder gevaar. Het zijn beste jongens, zei me de Canadeesche aalmoezenier, maar bij moeder thuis!"

Toendertijd verbond de geestelijkheid verliefd worden met gevaar!
Maar wat is er mooier dan verliefd worden op de bevrijder?