Thursday, April 22, 2010

Touch Flags


Just submitted to the app store and available soon: my latest iPad game Touch Flags. It is a flag pop quiz, with amazingly realistic multi touch interaction. You can drag, pinch, stretch, flip, fold and swirl the flags. It's so realistic, you can almost feel the cloth.

A nice thing about this puzzle game is that it is highly educational. Playing a few games will quickly give you expert knowledge on the flags of the world.

I am really proud of this game, I think it's a killer application of the 10 finger multitouch functionality of the iPad.

1 comment:

Bram Stolk said...

Touch Flags...inderdaad een hoog eductional gehalte...ik zou er niet veel van bakken. Ik denk wel dat je bij een foute plaatsing van een vlag wat duidelijker moet maken dat het fout is.
Kan je er ook een vlag mee opzoeken? of van een land de bijbehorende vlag zoeken?
of alle soortgelijke/identieke vlaggen bij elkaar zoeken?
Maar als first release...perfect..zeer gedetailleerde vlaggen. Een must voor alle marine officieren!!